BELANGRIJK: wijzigingen start seizoen 2013-2014

Beste leden,

Zoals jullie vernamen hadden we vorige donderdag een bestuursvergadering.
Een verslag zal nog volgen samen met een uitlegsessie aan het einde van 2 trainingen.
Daarvoor hadden we volgende data in gedachten…
- Zaterdag 31 augustus om 12:30 (training ingekort)
- Maandag 2 september om 20:30
Graag vragen we dat zoveel mogelijk leden (of hun ouders) hierop aanwezig zijn.
Er zal tijd zijn voor vragen en antwoorden.

De belangrijkste initiatieven op korte termijn zijn de volgende:
1. Iedereen betaalt zijn lidgeld via overschrijving tegen 1 september voor het komende sportieve jaar.

Reden: Het huidige systeem van betalen is niet overzichtelijk genoeg. De beslissing voor september lijkt ons een logische beslissing.

Regel: Iemand die tijdens het jaar aansluit zal dat eerste jaar betalen tot september waarbij het bedrag uitgerekend is volgens de vastgelegde rekentabel (per leeftijdscategorie). Betalen in schijven is het eerste jaar niet mogelijk.

Regel: Iemand die na zijn eerste jaar in schijven wil betalen kan dit enkel nog maal per 6 maand en zal 2 x het bedrag betalen dat overeenkomt met 6 maand volgens de vastgelegde rekentabel. Deze betaling zal via overschrijving gebeuren tegen 1 september en 1 maart.

Opm: we begrijpen dat geldzaken altijd gevoelig liggen dus we hebben geprobeerd om alles zo duidelijk mogelijk vast te leggen. De rekentabel zijn we aan het opstellen.

Opm: dit eerste jaar zullen we voor iedereen individueel berekenen wanneer hij betaald heeft en hoeveel hij dan nog moet betalen tot 1 september 2014. (of 1 maart)
We hopen op ieder zijn medewerking om dit in orde te brengen tegen 1 oktober.

2. De zondag training wordt met onmiddellijke ingang afgeschaft. Deze extra training welke we toen ingelast hebben zonder opslag van het lidgeld heeft niet het gewenste effect gehad en de opkomst was laag. Voor diegenen die wel kwamen op zondag hopen we op begrip want de extra kosten die zich met zich meebrengt zijn daarvoor te hoog.
Het lidgeld blijft wat het is.

De andere initiatieven worden op de uitlegsessie verder toegelicht maar we vonden dat we deze alvast moesten communiceren.

Met martiale groeten,

Dragon & Phoenix