Lidgeld clubjaar 2016-2017

Dag iedereen,

voor wie het lidgeld nog niet betaald heeft, vragen we dit a.u.b. te doen tegen 1 oktober.

Te herinnering...
Het te betalen lidgeld is opgesplitst per leeftijdscategorie:

Kinderen (t/m 13 jaar): 120 €/jaar
Jeugd (14 t/m 17 jaar): 170€/jaar
Volwassenen (vanaf 18 jaar): 250€/jaar

Iedereen betaalt zijn lidgeld via overschrijving voor het komende sportieve jaar door over te schrijven naar rekeningnummer BE41 1410 5355 0110 (BIC code GEBABEBB)
en met vermelding van de naam van het clublid (clubleden).

meer info: http://dragonphoenixkungfuschool.com/content/lidgeld

Alvast bedankt.

Martiale groeten,

Dragon & Phoenix